SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W HAJNÓWCE

Hajnówka

Nazwa firmy: SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W HAJNÓWCE Numer telefonu: --- Strona internetowa: www.spolem-hajnowka.pl
Ulica: Księdza Ignacego Wierobieja 2 Kod pocztowy: 17-200 Miejscowość: Hajnówka
KRS: 0000041038 NIP: 543-02-00-276 REGON: 1052625

Inne firmy w okolicy